img
Loppla logga

Användarvillkor

ANVÄNDARVILLKOR LOPPLA

Som användare av Loppla godkänner du Lopplas användarvillkor, som anges här nedan. Villkor kan komma att uppdateras och i och med fortsatt användning av tjänsten, godkänner du även sådana uppdateringar.

SÄLJA VIA LOPPLA

Du förbinder dig att sälja alla föremål i din auktion, d v s allt du i bilder och text samt svar på kommentarer uppgivit ska ingå. Om du av någon anledning inte lämnar över alla föremål till vinnande uppköpare blir du betalningsansvarig för den inropsavgift motsvarande 15% av vinnande bud, som köparen i normalfallet får betala.

Loppla är en marknadsplats för försäljning av partier eller mängder av prylar. Du får sälja alltifrån några prylar till en källarrensning till ett helt förråd eller hem. Det går också att sälja på vanlig vis, med auktion på enstaka föremål. Om du säljer styckevis ska det dock vara begagnade föremål.

Du förbinder dig att sälja föremålen till den köpare som vinner budgivningen på aktuell auktion och till vinnande bud. Det är inte tillåtet att i efterhand höja priset eller lyfta ut eller lägga till föremål i försäljningen.

Du förbinder dig att möjliggöra upphämtning av prylarna på i auktionen angiven plats på överenskommen tid och enligt i auktionen angivna villkor.

Du förbinder dig att kontakta och göra dig kontaktbar för köparen inom 24 timmar från auktionsslut.

Du får inte sälja föremål som är trasiga / felaktiga, utan att tydligt ange detta i auktionen.

Du får inte sälja något som är olagligt, eller som kan väcka anstöt. Du får inte heller lägga ut auktioner som gör reklam för andra tjänster / produkter.

Loppla förbehåller sig rätten att innan publicering ställa frågor om t ex föremåls ursprung.

Du får i auktioner endast använda bilder som du själv har tagit eller har rättighet till.

Du / någon du känner får inte lägga bud i din auktion med syfte att höja slutpriset, s k budtrissning, eller på annat sätt manipulera budgivningen.

Du får inte avsluta / ta bort auktion där budgivning påbörjats. Du får starta om en utgången auktion upp till två gånger.

Det är inte tillåtet att via Loppla göra upp affärer utanför budgivningen. Det är inte heller tillåtet att ha fysisk visning av prylar. Det är inte heller tillåtet att uppge kontaktuppgifter i auktion eller kommentarsfält.

Loppla har rätt att använda dina auktioner, bilder och information i dessa, för t ex marknadsföring och annan kommunikation kring Loppla.

KÖPA VIA LOPPLA

Bud är bindande. D v s blir ditt bud vinnande kan du inte ångra detta, utan du är betalningsansvarig.

Du förbinder dig att köpa och hämta upp alla prylarna i auktionen du vinner och till det pris du lagt som vinnande bud.

Det är inte tillåtet att i efterhand försöka sänka priset (pruta) eller välja bort föremål ur försäljningen. Om du gör något av detta riskerar du att stängas av från Loppla.

Vid vinnande bud förbinder du dig att hämta upp föremålen på i auktionen angiven plats på överenskommen tid, enligt i auktionen angivna villkor.

Du förbinder dig att kontakta och göra dig kontaktbar för säljaren inom 24 timmar från auktionsslut.

Det är inte tillåtet att via Loppla göra upp affärer utanför budgivningen. Det är inte heller tillåtet med fysisk visning av prylar. Det är inte heller tillåtet att uppge kontaktuppgifter i kommentarsfält.

Du förbinder dig att ta med alla föremål i auktionen från upphämtningsplatsen. Är det något du inte vill ha, måste du ändå ta med dig detta från säljaren om det ingått i auktionen.

Du ansvarar för att läsa igenom hela informationstexten och titta på bilder i de auktioner du lägger bud på, samt att vid behov ställa frågor i kommentarsfält. Tänk på att vid handel mellan privatpersoner gäller inte konsumentköplagen och att när du köper begagnade föremål säljs de vanligtvis i befintligt skick.

Du förbinder dig att, utöver slutpris på auktionen till säljaren, som betalas vid upphämtning av prylar, betala en inropsavgift till Loppla motsvarande 15 % på slutpriset, dock alltid minst 25 kr. Inropsavgiften betalas mot faktura, som du får per mail och i Loppla, under Mitt konto / Fakturor & avgifter. Betaltid: 14 dagar, påminnelseavgift 40 kr, dröjsmålsränta 8%, vid utebliven betalning går fakturan till inkasso.

AVSTÄNGNING ELLER BORTTAGNING AV ANVÄNDARE / INNEHÅLL

Loppla förbehåller sig rätten att stänga av / begränsa användare, som inte följer användarvillkoren, svensk lag eller på annat sätt agerar negativt för företaget Loppla AB. Om du blir avstängd innebär det att du inte kan använda Lopplas tjänster.

Loppla förbehåller sig rätten att vid behov ta bort hela eller delar av, fördröja eller begränsa auktioner.

Loppla förbehåller sig rätten att ta bort kommentarer på auktioner, som kan uppfattas kränkande, uppmuntrar till brottslighet, bryter mot Lopplas användarvillkor eller på annat sätt är olämpliga.

Om du vill avsluta ditt användarkonto, hör av dig till oss på Loppla: info@loppla.se

PARTER

Loppla AB, med orgnr: 559369-6924 och postadress: Box 102, 182 05 Djursholm äger marknadsplatsen Loppla för annonsering och auktion.

Användare är person som valt att registrera konto och därmed godkänna användarvillkoren för tjänsten Loppla.

Parter i affär kring auktion är användarna själva, d v s uppköpare och säljare. Köpeavtal kring sålda föremål ingås direkt mellan uppköpare och säljare. Loppla AB äger inte några av de föremål som saluförs på marknadsplatsen och är inte heller part i försäljningar eller transaktioner mellan uppköpare och säljare. Loppla garanterar inte några föremål, skick e dyl och ansvarar inte på något sätt för innehållet i auktionerna. Loppla ansvarar inte heller för upphämtning av köpta föremål.

Eventuella tvister kring affärer mellan uppköpare och säljare löses mellan dessa parter, utanför Loppla. Eventuella synpunkter på en annan användares agerande, om detta stridit mot användarvillkoren i Loppla, tar vi tacksamt emot på epost: info@loppla.se

Loppla är en ny tjänst med ny teknik, vilket i undantagsfall kan komma att påverka utskick, budgivning e dyl. Loppla ansvarar inte för eventuell skada som användare anser sig lidit utifrån sådan händelse.

OM KONTOT

Användarkontot i Loppla är personligt. Du ansvarar själv för all aktivitet på detta konto.

Åldersgräns för att skapa konto i Loppla är 18 år. Du måste alltså vara minst 18 år för att själv kunna sälja eller köpa via Loppla.

Du som registrerar dig hos Loppla som företagsanvändare ska ha rätt att företräda företaget i fråga.

AVGIFTER OCH FAKTURERING

Det kostar ingenting att ha ett konto i Loppla. När du köper via Loppla tillkommer en inropsavgift till Loppla motsvarande 15 % av slutpriset, dock alltid minst 25 kr. Betaltid 7 dagar från auktionens slut.

Du kan betala dina avgifter med Swish direkt via Mitt konto på Loppla. Det går också fint att betala mot faktura, då tillkommer en fakturaavgift på 60 kr. Om du INTE betalat din inropsavgift med Swish inom betaltiden blir du automatiskt hänvisad till fakturabetalning med fakturaavgift.

Påminnelseavgift: 40 kr, dröjsmålsränta 8%, vid utebliven betalning går fakturan till inkasso.

Fakturor och kontantfakturor skickas till dig per epost.

ÄNDRINGAR I AVGIFTER / VILLKOR

Loppla AB kan komma att uppdatera regler och villkor, samt ändra avgifter och kostnader för att använda tjänsten. I sådana fall informerar vi användare i god tid. Prisuppgifter och / eller användarvillkor på hemsidan uppdateras i samband med detta. I och med fortsatt användning av Lopplas tjänster godkänner du dessa nya regler, villkor, avgifter eller kostnader. Ny aktivitet på ditt konto från och med datum då de nya reglerna, villkoren, avgifterna eller kostnaderna börjar gälla klassas som fortsatt användning av Lopplas tjänster och ett godkännande av nyheterna.

Uppdaterade användarvillkor hittar du alltid på denna sida.

INTEGRITETSPOLICY

Loppla AB behandlar information, ibland även personuppgifter, som behövs för att bedriva vår verksamhet. Loppla värnar om din personliga integritet och att dina personuppgifter behandlas på ett säkert och lagligt sätt. Det innebär bland annat att Loppla skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du alltid har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter som vi har sparade om dig. Loppla AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Loppla AB tar emot personuppgifter när du använder tjänsten och när du kontaktar oss. Loppla har rätt att behandla dina personuppgifter för fullgörande av vårt åtagande gentemot dig enligt avtal eller för specifika ändamål, som du har lämnat samtycke till. Loppla kan även ha rätt att behandla dina personuppgifter på grund av krav i lag eller förordning.

Dina personuppgifter kan komma att behandlas av Loppla AB för bland annat följande ändamål:
- fullgöra våra åtaganden gentemot dig
- identifiera dig som användare och säkerställa en säker inloggning till ditt kundkonto i tjänsten Loppla
- möjliggöra auktioner och affärer mellan dig och andra användare
- hantera eventuell kort- eller swishbetalning och verifiera kortets giltighet
- förbättra din användning och upplevelse av vår webbplats och av våra övriga tjänster
- möjliggöra god kundvård och service genom att exempelvis besvara frågor som du ställer till oss
- skicka notiser, nyhetsbrev eller tillhandahålla dig relevanta erbjudanden
- använda som underlag vid fakturering och bokföring och
- föra statistik.

Loppla lämnar inte ut några personuppgifter till tredje part, annat än i de fall lag skulle kräva så, eller till din motpart i de affärer du gör på den digitala plattformen Loppla.

Som användare av Loppla är du medveten om att du kan komma att få informationsutskick per sms och / eller mail kring auktioner du på något sätt deltagit i.

Alla användare kan också komma att få utskick med information om väsentliga nyheter i tjänsten eller användarvillkoren.

I och med godkännande av Lopplas användarvillkor samtycker du till ovan angiven användning, samt att dina personuppgifter kommer att lagras på våra servrar.

Du kan alltid kontakta Loppla AB för information om vilka uppgifter som finns lagrade om dig eller om du vill begära att personuppgifter raderas.

SKAPA KONTO

Genom att skapa konto godkänner du användarvillkoren för tjänsten Loppla.